Tag: vận hành xe nâng người

Kỹ năng an toàn khi vận hành xe nâng người

Để đảm bảo an toàn khi vận hành xe nâng người, bạn cần phải nắm rõ những kỹ năng cần thiết sau đây: Cần làm gì để đảm bảo an toàn trước khi vận hành: + Trước khi vân hành cần đọc kỹ tất cả các nhãn có in trên thân máy như kích thước,