Tag: trình tự bảo hành xe nâng

Bảo dưỡng xe nâng điện

Quy trình bảo dưỡng xe nâng điện của chúng tôi được thực hiện trình tự theo các bước sau đây: 1 ) Vệ sinh xe nâng (vệ sinh khô, dùng xăng ,dầu hóa chất tẩy vết dơ, ten rỉ sét). 2) Vệ sinh bình acquy, kiểm tra nước bình , châm nước bình acquy nếu