Tag: thời điểm bảo dưỡng xe nâng

Giai đoạn bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng phù hợp

Vấn đề bảo dưỡng sửa chữa xe nâng hàng chia làm các giai đoạn sau: Kiểm tra xe nâng hàng thường xuyên Việc kiểm tra này là thường xuyên và hằng ngày, thường do các thợ lái (tài xế) của xe nâng có thể thực hiện với các công đoạn như: + Kiểm tra dầu