Tag: quy trình bảo dưỡng xe nâng

Quy trình bảo dưỡng xe nâng dầu, xe nâng xăng ga

Chúng tôi xin hướng dẫn đến các bạn các bảo dưỡng xe nâng dầu, xe nâng xăng – ga bằng quy trình sau đây: – Vệ sinh lọc gió (sau khi sử dụng khoảng 70 giờ). – Thay nhớt máy sau khi sử dụng liên tục 170 giờ (giờ hiển thị ở đồng hồ tắp