Tag: đường dây điện xe nâng

Phương pháp kiểm tra đường dây điện khi bảo trì xe nâng

Phương pháp kiểm tra đường dây điện xe nâng: Không đậy nắp các hộc bình trong khi nạp bình. Trước và sau khi nạp nếu thấy mức dung dịch giảm, thì có thể bổ sung thêm nước cất ( axitsunfuric loãng) cho đồng đều ở các hộc bình ( chú ý vạch UPPER). Thường xuyên