Tag: bảo hành xe nâng

Bảo dưỡng xe nâng điện

Quy trình bảo dưỡng xe nâng điện của chúng tôi được thực hiện trình tự theo các bước sau đây: 1 ) Vệ sinh xe nâng (vệ sinh khô, dùng xăng ,dầu hóa chất tẩy vết dơ, ten rỉ sét). 2) Vệ sinh bình acquy, kiểm tra nước bình , châm nước bình acquy nếu